برای اتصال نرم افزار Outlook  به هاست برای دریافت و ارسال ایمیل ها از اموزش زیر استفاده نمایید.

 

Outlook

 

نرم افزار OUTLOOK را باز نمایید و در منوی File بر روی گزینه Add Account کلیک کنید تا صفحه زیر باز شود :

 

OUTLOOK1

 

در این صفحه گزینه Manual Setup or additional types را انتخاب نمایید و بر روی دکمه Next کلیک کنید.

سپسگزینه POP or IMAP را انتخاب و بر روی دکمه Next کلیک نمایید.

 

OUTLOOK2

 

در صفحه بعد  باید اطلاعات ارتباط و ایمیل خود را وارد کنید. در پایین تصویر توضیح داده می شود :

 

OUTLOOK3

 

 

Your Name :   در این قسمت نام صاحب امتیاز ایمیل را وارد نمایید *( نام نمایشی برای این ایمیل در برنامه میباشد )

Email Address :  آدرس کامل ایمیل خود که در سی پانل ایجاد کرده اید را وارد نمایید مانند info@mihan-host.ir

Account Type : در این قسمت گزینه IMAP را انتخاب نمایید.

Incoming mail server : در این بخش ایمیل سرور اکانت خود را وارد نمایید مانند mail.mihan-host.ir  ( به جای mihan-host.ir باید آدرس دامنه خود را جایگزین کنید )

Outgoing mail server : در این بخش ایمیل سرور اکانت خود را وارد نمایید مانند mail.mihan-host.ir  ( به جای mihan-host.ir باید آدرس دامنه خود را جایگزین نمایید )

User Name : در این قسمت آدرس کامل ایمیل خود که در سی پانل ایجاد کرده اید را وارد نمایید مانند info@mihan-host.ir

Password : پسورد انتخاب شده هنگام ایجاد ایمیل در سی پانل را در این بخش وارد نمایید.

نکته : تیک گزینه Remember Password را بزنید.

نکته : تیک گزینه Require logo using Secure Password Authentication را  نزنید.

پس از وارد کردن مشخصاتبالا دکمه More Settings فعال خواهد شد، روی ان کلیک نمایید سپس در زبانه دوم یعنی Outgoing Server مانند تصویر زیر گزینه Use same setting as my incoming mail server را علامت بزنید.

 

OUTLOOK4

 

بر روی تب سوم بخش More Settings یعنی Advanced کلیک نمایید و تنظیمات پورت ها را به صورت زیر انجام دهید. پورت SMTP بر روی ۵۷۸ و پورت IMAP بر روی ۱۴۳ میباشد.

 

OUTLOOK5
 
 اکنون بخش More Setting را ذخیره نمایید و در پنجره اصلی بر روی دکمه Next کلیک کنید تا تست اتصال و ارسال نامه آزمایشی انجام شود.

اگر در بخش اتصال یا ارسال نامه آزمایشی با خطا مواجه شدید موارد زیر را بررسی نمایید :

*  آدرس ایمیل در بخش Username صحیح وارد شده باشد.
*  پسورد ورود به ایمیل در بخش Password صحیح وارد شده باشد.

* تیک گزینه Require logo using Secure Password Authentication را نزده باشید.
*  سرویس دهنده خدمات اینترنت یا ISP شما پورت ۵۸۷ یا ۱۴۳ را مسدود نکرده باشند.