در این اموزش به بیان معنی پسوند برخی از دامنه ها میپردازیم
میتوانید با در نظر گرفتن پسوند مناسب دامنه مورد نظر را انتخاب نمایید و ان را به هاست متصل کنید

 


domain_registration

 

com : مخفف کلمه commercial است. دامنه هاي com. داراي بيشترين محبوبيت ميباشند  و بیشترین میزان ثبت را دازاست كه امكان ثبت آن براي تمامي افراد حقيقي و حقوقي امكان پذير میباشد

ir : دامنه هاي ir‌ و زير مجموعه هاي آن ، مختص كشور ايران است. و حرفهاي ir برگرفته از كلمه iran است . اين دامنه فقط يك ساله و پنج ساله ثبت ميشود . ثبت دامنه ir براي تمامي افراد آزاد میباشد

net : مخفف network است. اين دامنه بيشتر براي سايتهايي كه در زمينه شبكه فعاليت دارند كاربرد دارد و استفاده میشود .اگرچه ممكن است هر فردي از اين نوع دامنه استفاده كند.
org : مخفف organization است اين نوع دامنه ها معمولا براي ارگانها و سازمانها استفاده ميشود. اما معمولا وقتي حالات com. و net. قبلا توسط فرد ديگري ثبت شده باشد از اين دامنه نيز استفاده ميشود.
biz : اين دامنه بيشتر براي كارهاي تجاري و بازرگاني استفاده ميشود. اين دامنه در دسته دامنه هاي gTLD قرار دارد.
info : اين دامنه اولين دامنه در حوزه اينترنتي با هدف استفاده نامحدود از زمان ابداع دامنه com. ميباشد كه مخفف Information ميباشد . دامنه هاي info. معمولا جهت سايتهاي اطلاع رساني و عمومي قابل  استفاده میباشد.
eu : پسوند ويژه دامنه هاي اروپايي است .
ac.ir : اين دامنه كه از زير مجموعه هاي دامنه ir و دامنه هاي ايراني است جهت دانشگاهها و موسسات عالي استفاده ميشود. برای ثبت اين دامنه ، مدارك و اسناد مربوط به موسسه مورد نياز میباشد.

gov.ir : اين دامنه كه از زير مجموعه هاي دامنه ir است جهت سازمانها و ارگانهاي دولتي استفاده ميشود. ثبت اين دامنه فقط براي سازمانها و ارگانها امكان پذير خواهد بود.

co.ir : اين دامنه از زير مجموعه  دامنه ir‌ است و جهت شركت هاي كوچك و بزرگ استفاده ميشود. ثبت اين دامنه مستلزم ارائه اساسنامه شركت و مدارك شركتي است.

برای ثبت دامنه مورد نظر کلیک کنید