مشترک گرامی پس از ثبت دامین های بین المللی همانند .COM NET ORG , … ایمیلی مشابه عکس زیر برای شما ارسال خواهد شد

 

 

email

 

 

 

 

در ایمیل فوق همانطور که لینک آبی را مشاهده میکنید میبایست روی لینک کلیک شده و وارد صفحه جدید شوید
در صفحه جدید که مطابق شکل زیر است گزینه های مورد نظر را تیک زده تا ثبت دامین کامل شود

 

 

CONFRIM