می توانید از طریق راهنمای زیر نسبت به اعمال رابط های مجازی شناسه کاربری نیک، اقدام کنید.

۱) وارد ناحیه کاربری خود در نیک شوید

 

۲) در بین موارد موجود در منو بالای صفحه، گزینه مشخصه های شناسه را انتخاب نمایید.

nic1

۳) در بخش مشخصه های شناسه واقع در سمت راست صفحه، گزینه مدیریت رابطه های مجاز را انتخاب کنید.

nic2

۴)  می توانید مطابق با شکل زیر نسبت به اعمال موارد اقدام نمایید.

 

nic3