ip

 

بستن ای پی های خارجی باعث جلوگیری از ورود از ای پی های خارجی میشود و فقط سایتتان از ایران لود میشود.

اگر بر روی سایتتان حمله ای وجود دارد که سایتتان را کند کرده است یا ترافیک سایتتان را مصرف میکند میتوانید ورود ای پی های خارجی را بر روی هاستتان ببندید.

البته برای ورود  موتور های جستجو گر مانند گوگل مشکلی پیش نمیاید و برای این موتور جستجوگر  باز میباشد.

برای بستن ای خارجی بر روی  هاستتان طبق اموزش زیر عمل نمایید:

 

ابتدا وارد فایل منجر هاستتان شوید.

 

2

سپس فایل .htaccess  را پیدا کنید و ان را edit کنید .

اگر این فایل وجود ندارد طبق تصویر زیر ان را ایجاد کنید

4

5

سپس فایل زیر را دریافت نمایید و متن   داخل ان را به فایل htaccess اضافه کنید:

دریافت فایل ای پی خارجی

و ان را ذخیره نمایید. تمام است و ورود ip خارجی بسته شده است.

فایل فوق به صورت دوره ای به روز میشود