اگر مایلید output_buffering در هاستتان روشن شود در زمان ورود به فایل منیجر تیک show hidden file را  مطابق عکس زیر بزنید


1

 

 

fm2

 

3


 

 

سپس در هاست فایل htaccess .را پیدا کنید و کد زیر را به آن اضافه نمایید
php_flag output_buffering On

 

توجه : اگر که با فعال کردن گزینه Show Hidden Files فایل .htaccess را مشاهده نکردید به این معنی است که فایل مورد نظر در هاست موجود نیست . به سادگی با استفاده از گزینه New File در بالای cpanel میتوانید آن را ایجاد کنید .

 


4

 

 

5


 

 

 

موفق باشید

میهن هاست