https

 

 پروتکل  https برای انتقال داده های رمزگذاری شده بر روی سایت ها استفاده میشود

در سایت هایی
که از جابجایی مالی بالایی برخوردار هستند و یا اطلاعات موجود در آنها اهمیت بالایی دارند مورد استفاده قرار میگیرد .
و از خواندن رمز ها در شرکتهای اینترنت یا مخابرات جلوگیری انجام میشود .

دو فرق اصلی بین https و http در اتصال وجود دارد که عبارت از :
در   https از پورت ۴۴۳ استفاده می شودو این در حالییست که http از پورت ۸۰ استفاده می‌کند.
در https اطلاعات را با استفاده از گواهی SSL کد گذاری میشوند، در حالی که http از متن های  ساده استفاده می‌کند.

برای فعال کردن https موارد زیر نیاز است :
گواهی SSL که باید از فروشندگان این گواهی نامه تهیه شود  .
در صورت داشتن هاست و نیاز به تهیه آی پی اختصاصی با بخش پشتیبانی درخواست ارسال نمایید.